top of page
man-running-in-double-color-exposure-effect.jpg
 • Neska-mutilen trebekuntza integralean laguntzea giza eta hezkuntza baliabideak kontuan hartuz.
  Contribución en el desarrollo integral del/a niño/a prestando atención a los valores educativos y sociales.
   

 • Ekintzen edukiak gaixotasun prebentziorako eta ikasleen osasuna (garapen motorra) eta bizi kalitatea hobetzera bideratu, kirol ohiturak sustatuz.
  Orientar los contenidos de las actividades hacia la prevención de enfermedades y a la mejora de la salud (desarrollo motriz) y calidad de vida del niño/a, fomentando el hábito deportivo.
   

 • Ekintza guztietan euskara komunikabide gisa erabiltzea, bere erabilerara bultzatuz.
  Utilizar el euskera como medio comunicativo en las actividades, promoviendo su uso.
   

 • Ekintzak entretenimendura  eta asialdira bideratzea, ikaslearen dibertsioa bermatuz eta goraipatuz.
  Orientar las actividades hacia el entretenimiento y tiempo de ocio, garantizando y ensalzando la  diversión del/a niño/a
   

 • Kirolaren eta jarduera fisikoaren ekarpena umearen garapen integralean: psikomotorra, soziala, intelektuala eta afektibo-emozionala. 
  Contribución de la actividad física y el deporte en el desarrollo integral del niño/a: psicomotor, social, intelectual y afectivo-emocional.

 

helburuak.webp
bottom of page